โครงการ ให้เลือดให้ชีวิต ครั้งที่ 35

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ได้ยอดบริจาค จำนวน 82 ราย ได้โลหิต 35,600 ซี.ซี.


Top