"TOYOTA KAENNAKORN JUNIOR STAR 7 FA CUP2017" ครั้งที่ 3

โอกาสเป็นสิ่งที่เราต้องรอคอยหรือสร้างขึ้น???...โตโยต้าแก่นนคร ขอเลือกที่จะเป็นผู้สร้างโอกาสให้กับเยาวชน จ.ขอนแก่น กับโครงการ "TOYOTA KAENNAKORN JUNIOR STAR 7 FA CUP2017" ครั้งที่ 3 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขัน,ผู้สนับสนุน,โค้ชป้ำ วรวรรณ ชิตะวนิช,สื่อมวลชลทุกท่าน และผู้ใหญ่ใจดี คุณโชคชัย คุณวาสี


Top