Toyota Kaennakorn 7 FA Cup

จบการแข่งขัน ได้แชมป์ครบทั้งสามรุ่นแล้วนะครับ รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ เหมือดแอ่ เอฟซี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ หนองเรือวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แก่ โพธิ์ตากยูไนเต็ด ขอบคุณทุกทีม ขอบคุณทุกกองเชียร์ ขอบคุณคนทำงานทุกคน ที่ทำให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานราบรื่น แล้วพบกันใหม่ครับ


Top