ส่งมอบห้องคอม รร.บ้านสวนหม่อน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. บริษัทโตโยต้าแก่นนคร นำโดย คุณ ธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์ พร้อม คณะ ได้ส่งมอบห้องคอม รร.บ้านสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี เพื่อให้น้องๆเด็กนักเรียนได้ศึกษาด้านดอมพิวเตอร์


Top