"ฝายชะลอน้ำ...คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า"

โตโยต้าแก่นนครและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่นขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ และความช่วยเหลือต่างๆ จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมหยาดเหงื่อเปื้อนรอยยิ้ม...ขอบคุณจากใจพวกเราชาวโตโยต้าแก่นนคร ที่จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันดูแลสังคม สร้างเครือข่ายและโอกาสในการทำความดี


Top