ชาวขอนแก่น สานพลังประชา-รัฐ ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

จัดพิธีปล่อยพันธ์ปลาพน้อมกัน 26 อำเภอ รวมพันธุ์ปลาย 3,500,099 ตัว เพื่อบำเพ็ญเป็นกุศล 50 วันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Top