หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
งาน Operator ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
งานร่างจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญตลอดจนเขียนและส่งโทรสารบางโอกาส
ติดตามงานเอกสารหรือเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารสั่งการไว้ หรือเรื่องที่ต้องตอบกลับ รวมทั้งติดตาม
เตรียมการเดินทาง ดูแลเรื่องจองตั๋ว ติดต่อยานพาหนะ จองที่พัก เตรียมเอกสารและรายละเอียดต่างๆของการเดินทาง
งานต้อนรับ งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
ขึ้นไป อายุ 25-40 ปี
มีความรู้และความถนัดใน MS. Office ได้ดี
ขับรถยนต์ได้ และรู้จักพื้นที่และเส้นทางในจังหวัดขอนแก่น มีประสบการณ์ด้านเลขา 1 ปีขึ้นไป
Top