หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ แคมเปนต่างๆ, สื่อโฆษณาต่างๆ,ใบปลิว หรือสื่อต่างๆ
สำรวจตลาดในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขาย
คิดแคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ ที่จะกระตุ้นยอดขายรถ และกระตุ้นให้ลูกค้านำรถเข้ามาศูนย์บการ
จัดกิจกรรมทางด้านการตลาด (ออกบูท)
ออกพื้นที่ตรวจสอบ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
เพศ ชายหรือหญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด/ อายุ 22 ปีขึ้นไป
หากมีประสบการณ์การตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ใช้คอมพิวเตอร์ MS.office / ใช้โปรแกรม Photoshop / illustrator ได้
มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการสื่อสารที่ดี / ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
Top