หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
ต้อนรับลูกค้า /นำชมลูกค้าชมรถ(การเสนอขาย)
หาลูกค้ามุ่งหวังและติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้า
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
เพศ ชายหรือหญิง
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป / อายุ 22 ปีขึ้นไป
ขับรถยนต์ได้
มีประสบการณ์ด้านการขายรถ 1 ปีขึ้นไป
Top