หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
ต้อนรับลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการ / เปิด-ปิดงานซ่อม
ตรวจสอบประวัติการซ่อม/ยืนยันการซ่อม/ประเมินราคาเบื้องต้น/ประเมินเวลาส่งมอบ
ติดตามและส่งมอบรถให้ลูกค้า
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
เพศ ชายหรือหญิง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักบริการ
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (หากจบช่างยนต์มาจะพิจรณาเป็นพิเศษ)
ขับรถยนต์ได้
Top