หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
เพศ ชายหรือหญิง
วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป / อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
มีประสบการณ์ด้านการเตรียมพื้นรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
Top