หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารจอดรถที่สำนักงานอาคารใหม่
ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบประปา และสุขาภิบาลของอาคารใหม่
ประสานงานด้านการขอใช้สถานที่ห้องประชุมและสถานที่จอดรถกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลบำรุงรักษารถบริษัทโดยบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด และกำหนดพื้นที่จัดเก็บ และควบคุมการเบิกใช้งาน
จัดทำระเบียบรายการและดูแลการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ โสตทัศน์ต่างๆให้เรียบร้อย
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและสาณูปโภค
ขับรถยนต์ได้
มีความรู้สามารถซ่อมระบบไฟฟ้าในอาคารได้,มีความรู้และซ่อมบำรุงระบบแอร์ในอาคารได้
Top