หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
ประสบการณ์ 3 ปี
หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหาหรือสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Top