หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)
มีความรู้เรื่ืองISO14001
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้
Top